Tuesday, April 13

बढ्यो डलरको भाउ, अन्य देशको मुद्राको भाउ पनि बढ्यो (तालिका सहित)

April 8, 2021 275

नेपाली रुपैया भन्नुको मत|लव एक अमेरिक ड|लरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया ब`रावर हुन्छ भन्ने बुझन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदे`शी मुद्राको कारो`बारको सुपरि`वेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।

विनिमय दर भन्ना`ले एउटा मुद्राको अर्को मुद्रामा विनि`यम गर्दा प्रयोग हुने दरलाई बुझाउँदछ । दुई मुद्रा विचको यस्तो दर हो जस अनुसार एक मुद्रा अर्कोमा साट्ने गरिन्छ अर्थात एउटा मुद्रा`लाई अर्को मुद्रामा साट्नको लागी प्रयोग गरिने दरलाई विनिमय दर भनिन्छ ।

उदाहर`णको लागी नेपालमा अमेरिक डलको विनिमय द`र १०० नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपा`लमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा वि`देशी मुद्राको कारो|बारको सुप`रिवेक्षण “ नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैं`कले गर्दछ ।

डलरको भाउ तालिकामा…

प्रतिकृया दिनुहोस्