Thursday, May 6

आज डलर सहित अन्य देशको मुद्राको भाउ यस्तो छ : (तालिका सहित)

April 17, 2021 798

नेपाली रुपैया भन्नुको मत`लव एक अमेरिक डल`रको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरा`वर भन्ने बुझन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको का`रोबारको सुपरि`वेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।`

विनिमय दर भन्नाले एउटा मुद्रा`को अर्को मुद्रामा वि`नियम गर्दा प्रयोग हुने दरलाई बुझा`उँदछ । दुई मुद्रा विचको यस्तो दर हो जस अनुसार एक मुद्रा अर्कोमा साट्ने गरिन्छ अर्थात एउटा मुद्रा`लाई अर्को मुद्रामा साट्न`को लागी प्रयोग गरिने द`रलाई विनि`मय दर भनिन्छ ।

उदा`हरणको लागी नेपाल`मा अमेरिक डल`को विनिमय दर १०० नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डल`रको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपा`लमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारो`बारको सुपरि|वेक्षण “ नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।

आजको मु`द्राको दर यस`प्रकार रहेको छ………

तालिका

प्रतिकृया दिनुहोस्